HFC SISTEM

Vaš licenciran partner

Sa nama ste sigurni jer posedujemo odgovarajuće licence Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Inženjerske komore Srbije. 

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Srbije, Licence za sisteme tehničke zaštite

Na osnovu Zakona o Privatnom Obezbeđenju

  • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite ( LT1)
  • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2)
  • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (LT3)

Inženjerska komora Srbije, Licenca odgovornog projektanta

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Statuta Inženjerske komore Srbije

  • Licenca odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema (353)
  • Licenca odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema (453)