HFC SISTEM

Montaža
sistema tehničke zaštite

SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE

Montaža sistema

HFC pored izrade projektovanja i planiranja sistema tehničke zaštite, svojim klijentima nudi i profesionalnu, pedantnu i kvalitetnu montažu sistema tehničke zaštite. 

Pozovite nas

+381 64 42 76 271

Pišite nam

office@hfc.rs

SISTEMI VIDEO NADZORA

PROTIVPROVALNI SISTEMI

INTERFONSKI SISTEMI

KONTROLA PRISTUPA

ZAKON I PRAVILA

Ko sme da montira sistem tehničke zaštite?

Plansku dokumentaciju izrađuje pravno lice koje poseduje licencu!

Montažu sistema sme da vrši pravno koje poseduje licencu MUP-a za vršenje poslova poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika. HFC poseduje sve navedene licence! Montaža tehničke zaštite obuhvata:

⦁ ispitivanje instalacija;
⦁ ugradnju elemenata, uređaja i opreme tehničke zaštite;
⦁ programiranje, podešavanje i testiranje rada tehničke zaštite;
⦁ puštanje u rad tehničke zaštite;
⦁ verifikaciju uređaja i opreme, sistema i tehnički prijem;
⦁ izradu i proveru uputstava za rukovanje;
⦁ obuku osoblja i izradu, overu i izdavanje Zapisnika o izvršenoj obuci;
⦁ izradu, overu i predaju Zapisnika i Potvrde o izvedenoj tehničkoj zaštiti.