HFC SISTEM

Održavanje sistema tehničke zaštite

SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE

Održavanje

HFC nudi uslugu redovnog preventivnog i korektivnog održavanja sistema tehničke zaštite, Da bi sistem funkcionisao kako treba i da bi mogao da Vas štiti na najbolji mogući način, neophodno je redovno održavanje koje je danas i zakonska obaveza. 

Pozovite nas

+381 64 42 76 271

Pišite nam

office@hfc.rs

ZAKON I PRAVILA

Ko sme da vrši održavanje?

Održavanje sistema obavezno obavlja pravno lice pravno lice koje poseduje licencu!

Prema Zakonu o Privatnom obezbeđenju, svi sistemi tehničke zaštite moraju u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija da ispune zakonske norme i standarde koji važe u Republici Srbiji. Pravno lice za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sredstava, a korisnik usluga MORA da osigura njihovo redovno održavanje i servisiranje u skladu sa zakonom i Ugovorom o održavanju sistema koji je obavezan!