HFC SISTEM

Planiranje sistema tehničke zaštite

SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE

Planiranje sistema

HFC nudi uslugu planiranja sistema tehničke zaštite, odnosno planske dokumentacije. U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, a na osnovu Akta o proceni rizika izrađuje se Plan sistema tehničke zaštite. Planiranje podrazumeva proces u kome se identifikuju potrebe za određenim sistemima tehničke zaštite.

Pozovite nas

+381 64 42 76 271

Pišite nam

office@hfc.rs

ZAKON I PRAVILA

Ko sme da izrađuje plansku dokumentaciju?

Plansku dokumentaciju izrađuje pravno lice koje poseduje licencu!

Plansku dokumentaciju izrađuje pravno koje poseduje licencu MUP-a za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.
HFC poseduje sve navedene licence!

Planiranje sistema tehničke zaštite, prema članu 10. Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, obuhvata: 

  • početnu analizu stanja;
  • prikaz stanja postojeće tehničke zaštite (ukoliko postoji);
  • definisanje vrsta tehničke zaštite;
  • definisanje rasporeda elemenata u sistemima tehničke zaštite.