HFC SISTEM

Projektovanje sistema tehničke zaštite

SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE

Projektovanje i nadzor.

HFC nudi uslugu projektovanja sistema tehničke zaštite, odnosno projektne dokumentacije. U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, a na osnovu Akta o proceni rizika i Plana tehničke zaštite, izrađuje se Projekat tehničke zaštite.

Pozovite nas

+381 64 42 76 271

Pišite nam

office@hfc.rs

ZAKON I PRAVILA

Ko sme da izrađuje projektnu dokumentaciju?

Projektnu dokumentaciju izrađuje pravno lice koje poseduje licencu!

Projektnu dokumentaciju izrađuje pravno lice koje poseduje licencu MUP-a za vršenje projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i licence 353 i 453 Inženjerske komore Srbije.
HFC poseduje sve navedene licence!

Projektovanje sistema tehničke zaštite, prema članu 10. Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, obuhvata:
⦁ implementaciju projektnog zadatka;
⦁ izbor uređaja i opreme;
⦁ izradu projektne dokumentacije.