HFC SISTEM

Hybrid Fiber Coaxial

širokopojasne mreže
širokopojasne mreže

ŠIROKOPOJSNE MREŽE

Hybrid Fiber Coaxial

Širokopojasne mreže HFC (Hybrid Fiber/Coax) se odnose na bilo koju konfiguraciju, namenjenu distribuiranju različitih servisa, a koja je izgrađena u kombinaciji optičkih i koaksijalnih kablova da bi se doveo signal do krajnjih korisnika. Mreže izgrađene HFC tehnologijom su idealan izbor za istovremeni prenos analognih i digitalnih servisa uz brzine prenosa podataka čak i do nekoliko Giga bita u sekundi (Gbps).

Pozovite nas

+381 64 42 76 271

Pišite nam

office@hfc.rs